Tematy Prac LO Grupa P. Skrzypiec

TEMATY PRACY SEMESTRALNEJ DLA LO3 Z MATEMATYKI:

Zadania_z_matematyki

 

 

Pracę można oddać osobiście lub przesłać na adres e-mail: annalesiak@zs-krzyz.pl

Termin oddania pracy: 30.11.2018r.

TEMATY PRACY SEMESTRALNEJ DLA LO3 Z GEOGRAFII:

  • Położenie Polski na tle Europy.
  • Skutki urbanizacji i jej wpływ na środowisko.
  • Rozmieszczenie ludności na świecie – przyczyny i skutki.
  • Migracje ludności w skali lokalnej i globalnej, przyczyny i skutki.

Pracę można oddać osobiście lub przesłać na adres e-mail: izabelahellak@zs-krzyz.pl
Proszę, aby załącznik był nazwany imieniem i nazwiskiem słuchacza z dopiskiem LO3 np. Jan Kowalski – LO3

W programie Microsoft WORD lub PDF

Termin oddania pracy: 30.11.2018r.

 

TEMATY PRACY SEMESTRALNEJ DLA LO3 Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO:

Praca semestralna z j. niemieckiego
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, semestr III
Maria Skrzypiec

Termin oddania pracy: 30.11.2018r.

Chcesz nawiązać znajomość z rówieśnikiem z Niemiec. Napisz do niego wiadomość e-mail, w której:

  • krótko się przedstawisz i poinformujesz czym się interesujesz,
  • opiszesz swoje przyzwyczajenia żywieniowe (co jesz/pijesz na śniadanie, obiad, kolację),
  • poinformujesz, co zazwyczaj robisz w weekend,
  • opowiesz, jakie masz obowiązki domowe.

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, pamiętając, że jej długość powinna wynosić od 80 do 130 słów. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji (4 punkty), spójność i logika wypowiedzi (2 punkty), bogactwo językowe (2 punkty) oraz poprawność językowa (2 punkty).

Pracę można oddać osobiście lub przesłać na adres e-mail: mariaskrzypiec@zs-krzyz.pl
Proszę, aby załącznik był nazwany imieniem i nazwiskiem słuchacza z dopiskiem LO3 np. Jan Kowalski – LO3

W programie Microsoft WORD niemieckie litery można znaleźć w zakładce wstawianie-symbol.