Materiały do Pobrania

Język Polski:

TEMATY PRAC KONTROLNYCH:

Tematy prac kontrolnych z języka polskiego

 

 


Matematyka:

 1. Zadania z matematyki

Język Niemiecki:

Zagadnienia na egzamin:

Zagadnienia na egzamin z języka niemieckiego

 

 

 

PRACA KONTROLNA:

Praca kontrolna z języka niemieckiego

 

 


Informatyka:

PRACA KONTROLNA:

Praca kontrolna z informatyki

 

 


Przyroda:

KONSULTACJE PRZYRODA:

 1. Współczesna diagnostyka i medycyna.
 2. Woda, cud natury.
 3. Ochrona przyrody i środowiska.
 4. Energia, od Słońca do żarówki.

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU:

 • Działanie żarówki.
 • Pestycydy.
 • Nanotechnika.
 • Dziura ozonowa.
 • Efekt cieplarniany.
 • Konserwacja żywności.
 • Rola cholesterolu w organizmie.
 • Rola tłuszczu w sałatkach warzywnych.

TEMATY PRAC KONTROLNYCH:

 1. Ocena ryzyka i korzyści użyźniania gleby w rolnictwie.
 2. Jak odkrycie promieniotwórczości zmieniło nasze życie?