Kształcenie w Zawodach

W Szkole dla Dorosłych kształcenie odbywać się może w zawodach:

  • spedytor
  • mechanik
  • elektryk
  • obsługa turystyczna

Do Pobrania:

Podanie

Kwestionariusz osobowy