Święto Narodowe Trzeciego Maja

Już niebawem będziemy obchodzić 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja – dokumentu, który miał zreformować i umocnić Rzeczpospolitą Obojga Narodów, wspólne państwo Polaków i Litwinów. Konstytucja majowa uznawana za ukoronowanie wszystkiego, co dobre i oświecone w polskiej historii i kulturze, przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną, wprowadzała zasadę trójpodziału władzy, a wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być Sejm. Choć obowiązywała przez rok, gdyż została zdławiona przez zdradzieckich krajowych oponentów i obcych agresorów, do dzisiaj jest jednym z fundamentów polskiej tradycji i państwowości.

Święto Narodowe Trzeciego Maja, ustanowione pierwotnie w 1919 roku i przywrócone w 1990 r., to – obok Święta Niepodległości – jedno z najważniejszych świąt państwowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/230-rocznica-uchwalenia-konstytucji-3-maja.html