Semestr VI

Praca semestralna z j. niemieckiego
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, semestr VI
Maria Skrzypiec

Termin oddania pracy: 29.03.2019r.

Twój kolega planuje do Ciebie przyjechać na weekend. Napisz do niego e-mail, w którym:

  • Zaproponujesz formę aktywnego spędzania czasu w Polsce,
  • Opiszesz miejsce, w którym aktywnie spędzasz czas i uzasadnisz swój wybór,
  • Przedstawisz warunki uprawiania danej dyscypliny sportu (np. sprzęt i ubiór),
  • Zapytasz o opinię na temat swojej propozycji.

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, pamiętając, że jej długość powinna wynosić od 80 do 130 słów. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji (4 punkty), spójność i logika wypowiedzi (2 punkty), bogactwo językowe (2 punkty) oraz poprawność językowa (2 punkty).

Pracę można oddać osobiście lub przesłać na adres e-mail: mariaskrzypiec@zs-krzyz.pl
Proszę, aby załącznik był nazwany imieniem i nazwiskiem słuchacza z dopiskiem LO6 np. Jan Kowalski – LO6

W programie Microsoft WORD niemieckie litery można znaleźć w zakładce wstawianie-symbol.