Rekrutacja online!

Technikum – 5 letnie dla absolwentów szkoły podstawowej: 

  • technik mechanik
  • technik handlowiec
  • technik ekonomista
  • technik elektryk
  • technik spedytor

Pobierz podanie:    Podanie do szkoły ponadgimnazjalnej 2018-2019

Szkoła Branżowa  dla absolwentów szkoły podstawowej:

  • oddziały wielozawodowe 3-letnie w wybranym zawodzie (młodociani pracownicy)

Pobierz podanie:    Podanie do szkoły ponadgimnazjalnej 2018-2019

 

1.Zasady rekrutacji
2.Załącznik 1 - Szczegółowe zasady rekrutacji kandydatów do technikum
3.Załącznik 2 - Szczegółowe zasady rekrutacji kandydatów do branżowej szkoły I stopnia
3.Załącznik 3 - Szczegółowe zasady rekrutacji kandydatów do LO dla dorosłych
3.Załącznik 4 - Podanie do LO dla dorosłych
3.Załącznik 5 - Oświadczenie

Wszystkie dokumenty należy wysyłać na adres rekrutacja@zs-krzyz.pl