Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2021

Znamy najlepsze licea ogólnokształcące i technika w Polsce! Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2021 został przygotowany przez „Perspektywy” już po raz dwudziesty trzeci.

Głównymi adresatami Rankingu są uczniowie i ich rodzice, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Ranking „Perspektyw” stanowi pomoc dla młodych ludzi w wyborze liceum lub technikum, które doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu. Informacje mogą czerpać z pięciu rankingów, w tym dwóch głównych: Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2021 i Rankingu Techników 2021

Kryteria Rankingu Liceów 2021 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Kryteria Rankingu Techników 2021 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Ranking Wojewódzki – Wielkopolska

Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918 – 1919 ma powody do satysfakcji wyniki matur oraz wyniki egzaminu zawodowego ulokowały naszą szkołę na 62 miejscu  wśród wielkopolskich techników. Dla porównania Technikum im. Stefana Czarnieckiego w Wieleniu zajęło 107 miejsce, a Technikum z ZS im. Józefa Nojego w Czarnkowie miejsce 93.

W Rankingu Wojewódzkim Wielkopolskie Licea, najwyżej uplasowało się LO im. Stanisława Staszica w Trzciance, zajmując 47 miejsce, LO im. Janka z Czarnkowa znalazło się na 65 miejscu, a Liceum im. mjra H. Sucharskiego z Krzyża Wielkopolskiego zajęło miejsce 84.

Dobra Szkoła otwiera wszystkie drzwi. Daje nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także wychowuje, kształtuje postawę życiową młodego człowieka, a w przypadku technikum, pozwala zdobyć wymarzony zawód. Taką właśnie szkołą jest Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918 – 1919. Brawo My!