Projekt wodorowy

Z radością informujemy, że Nasza Szkoła w listopadzie 2020r. przystąpiła do inicjatywy

„Szkoła Wodorowa”.

Projekt organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Projekt ma na celu rozwój alternatywnych źródeł energii i sposobów ich wykorzystania w budowie ekologicznie przyjaznych społeczeństw.      Dzięki współpracy uczniowie będą mogli wziąć udział w spotkaniach z ekspertami, odbywających się zarówno na terenie Szkoły jak i poza nią.

Dzięki temu nasi uczniowie poznają tematykę wykorzystywania technologii nisko i zeroemisyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wodoru oraz otrzymają materiały dydaktyczne.

Szkolny koordynator projektu Izabela Hellak