Projekt Erasmus+ wchodzi w drugi etap

W październiku 2018 w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wlkp. zakończyliśmy rekrutację  do drugiej tury projektu Erasmus+. Do udziału w projekcie udało się zakwalifikować 30 uczniom technikum w następujących zawodach: 13 spedytorom, 10 elektrykom i 7 mechanikom z klas pierwszych, drugich i trzecich, zarówno chłopcom jak i dziewczętom.

Proces rekrutacji uwzględniał porównanie i wyłonienie osób o najlepszych wynikach nauczania i zachowaniu, należało też pozytywnie przejść test pisemny z języka niemieckiego – głównego języka w projekcie oraz pozytywnie odbyć rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim. Część kandydatów odpadła na tym ostatnim etapie co ułatwiło pozostałym kandydatom zakwalifikowanie się do projektu.

Kolejnym krokiem jest teraz tzw. okres przygotowawczy, kiedy to uczestnicy projektu przejdą przez szereg zajęć  doskonalących umiejętności nie kształcone w pełnym zakresie w szkole. Tak więc, obok zajęć z języka niemieckiego, ukierunkowanego branżowo, nasi uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach nastawionych zawodowo: elektrycznych, mechanicznych i spedytorskich. Dodatkowo, młodzież będzie uczestniczyła także w zajęciach z pedagogiem, poznawała strategie radzenia sobie w sytuacjach stresowych, uczyła się technik autoprezentacji a także poznawała kulturę kraju partnerskiego w projekcie, tj. Niemiec.

Następnie, jeśli wszyscy uczestnicy pozytywnie zakończą etap przygotowawczy, wyjadą  na dwutygodniowe staże zawodowe do miejscowości Schkeuditz w Niemczech, gdzie praktyki organizuje nasz partner w projekcie, firma Vitalis.

Do tego etapu na razie daleko, ale wszystkim naszym uczniom, którym udało się zakwalifikować do Erasmusa serdecznie gratulujemy i trzymamy za was kciuki!

Dla uczniów przyszłych klas pierwszych oraz obecnych klas pierwszych i drugich zdradzimy tajemnicę, gdyż wicedyrektor szkoły, Pani Sylwia Brączkowska przygotowuje dla was kolejny projekt Erasmus, tym razem jednak w porozumieniu z nowym partnerem w … Hiszpanii!:)

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej

w ramach programu Erasmus+