Prace kontrolne Semestr III Grupa P. Teterus

Tematy prac kontrolnych z historii i społeczeństwa

dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Semestr III

rok szkolny 2019/ 2020

Termin: do 30 listopada 2019 r.

Wybór jednego tematu, strona tytułowa z podaniem: nazwy przedmiotu, tematu pracy, imienia i nazwiska słuchacza oraz wykładowcy przedmiotu.

Praca powinna być zszyta (spięta trwale).

Wydruk komputerowy lub czytelny rękopis, minimum 4 strony jednostronnie (bez strony tytułowej) , format A 4, rozmiar czcionki 12.

 

  1. Omów i oceń panowanie jednego z władców polskich z dynastii Piastów i Jagiellonów.
  2. Omów i oceń panowanie dwóch polskich królów elekcyjnych.
  3. Historia powstania i działalności na ziemiach polskich Zakonu Krzyżaków.
  4. Wielcy hetmani Rzeczypospolitej w XVII w., opisz i oceń dokonania trzech hetmanów.
  5. Walka o granice II Rzeczypospolitej w latach 1918 – 1922.
  6. Przyczyny, przebieg i skutki przewrotu majowego w 1926 r.
  7. Przyczyny napaści III Rzeszy na Polskę w 1939 r. Przebieg kampanii wrześniowej.

 

 

Marzena Teterus