Pierwszy rok patronatu firmy Victaulic podsumowany!

Współpraca z firmą Victaulic na zasadach patronatu trwa już od 4 października 2017 roku , kiedy to podpisano porozumienie patronackie. Objęło ono patronatem dwudziestu uczniów klas pierwszych Technikum, kształcących się w zawodach technik mechanik i technik elektryk. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy patronackiej są
z ramienia firmy Victaulic Pani Małgorzata Pietrzkiewicz, kierownik działu Administracji
i Spraw Prawnych oraz Pani Olga Gruszka, kierownik działu HR. Z ramienia Zespołu Szkół osobą odpowiedzialną jest Pani Sylwia Brączkowska, wicedyrektor szkoły.

Nasz patron, firma Victaulic specjalizuje się w produkcji szerokiego asortymentu odlewów dla różnych branż przemysłu i cieszy się zasłużoną renomą wśród wielonarodowej klienteli.
O wysokiej jakości wytwarzanych przez nią produktów świadczą także liczne nagrody
i certyfikaty. Nieustanny rozwój produkcji, inwestycje w nowe technologie i poprawę warunków pracy, dbałość o wysoką jakość i ciągłe poszerzanie oferty produktów – dzięki temu właśnie nasz patron – firma Victaulic –  to najdynamiczniej rozwijające się przedsiębiorstwo w naszym regionie. Dla uczniów Zespołu Szkół patronat firmy był wielkim krokiem naprzód w ich przyszłej karierze zawodowej, bowiem Victaulic od dawna cieszy się opinią wspaniałego pracodawcy, dbającego o dobre relacje pomiędzy pracownikami
i rozumiejącego, że dobry fachowiec to prawdziwy kapitał firmy.

W ramach umowy patronackiej dokonało się już wiele przedsięwzięć. Pierwszym z nich było już 21 listopada 2017, kiedy to nasi uczniowie po raz pierwszy pojechali do siedziby firmy
w ramach wizyty studyjnej,  gdzie spotkali się z  dyrektorem  operacyjnym firmy, Panem Dariuszem Pilichowskim oraz Panią Małgorzatą Pietrzkiewicz, którzy podczas spotkania przedstawili uczniom zarys działalności firmy. Następnie pierwszoklasiści zwiedzili m.in. modelarnię, laboratoria, odlewnię.  Ze specyfiką pracy poszczególnych działów zapoznawali uczniów wykwalifikowani pracownicy.

Następnym  ciekawym spotkaniem była wizyta  Pana Michała Banaszeka, na którym przypomniano informacje dotyczące firmy, jej historii, oraz miejsc w których znajdują się  zakłady produkcyjne i dystrybucyjne. Uczniowie z zaskoczeniem odkryli, że wyroby firmy Victaulic można znaleźć  w najwyższym budynku świata Burj Khalifa, w centrum rozrywki Ferrari w Abu-Dhabi, na Stadionie Narodowym, czy w Wieży Eiffla. Na tym spotkaniu omówiono również specyfikę zakładu w Drezdenku – od powstania pierwszej odlewni na początku XX w. aż do momentu przejęcia zakładu przez Victaulic. Podczas tego spotkania, uczniowie poznali też trochę praktyki, a mianowicie mogli sami poskładać
i zmontować odlewy.

Na innym spotkaniu z kolei, uczniowie klasy patronackiej mieli okazję zapoznać się
z systemem bezpieczeństwa, jaki obowiązuje na terenie firmy oraz poznać możliwości firmy pod kątem inwestowania w pracowników. Swoją ścieżkę kariery przedstawił Pan Mateusz Grzymałkowski. Gościliśmy również Panią Olgę Gruszkę – kierownika działu HR oraz Panią Agatę Hubicz – specjalistę ds bezpieczeństwa.

Na kolejnym spotkaniu tajniki wiedzy dotyczącej utrzymania działu ruchu oraz inwestycji na skalę świata przekazywali Panowie Jerzy Andrzejkowicz – Kierownik działu Utrzymania Ruchu, Marek Przylepa – Inżynier Utrzymania Ruchu oraz Adrian Herberg – Kierownik działu Inwestycji Badań i Rozwoju.

Natomiast ostatnim elementem tegorocznych spotkań, na którym gościli Panowie Łukasz Żurakowski – Mistrz wydziałowy Logistyk oraz   Tomasz Kopala – Technolog, było szkolenie wprowadzające do Lean. Dowiedzieliśmy się na nim co oznacza ten termin i jaka strategia funkcjonuje w Victaulic Polska. Na zajęciach nasi uczniowie tworzyli linię produkcyjną samolotów z Lego bazując na wcześniej wdrożonej wiedzy dotyczącej pracy zespołowej, zaciągania materiałów, maszyn i urządzeń oraz jakości – która jest słowem klucz firmy Victaulic.

Ten szereg spotkań zaczyna tworzyć pełen obraz systemu pracy w firmie Victaulic, którego nasi uczniowie, elektrycy czy mechanicy, mają szanse zostać w przyszłości pracownikami. Jednak z pewnością nie byłoby to możliwe gdyby obie instytucje, a w szczególności firma Victaulic, nie chciały się w ten ciekawy projekt zaangażować. Projekt ten doskonale obrazuje jak nowoczesna firma kształci potencjalnego pracownika i inwestuje w niego na długo jeszcze zanim on rozpocznie pracę. Tego typu rozwojowy system kształcenia kontynuuje właśnie Zespół Szkół, zapewniając swoim uczniom stabilną przyszłość.