Pierwsze obchody nowego święta państwowego

1 października 2021 r. Sejm ustanowił nowe święto państwowe –Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Święto to, mające upamiętniać zwycięski zryw Polaków przeciwko Niemcom z lat 1918-19, będzie przypadać 27 grudnia – w rocznicę wybuchu powstania. 

Ustawę w tej sprawie, poparło 451 posłów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. 

„W hołdzie bohaterom – uczestnikom narodowego zrywu z lat 1918-1919, którzy wyzwolili Wielkopolskę spod panowania niemieckiego i przyłączyli ją do odrodzonej Rzeczypospolitej” – głosi preambuła ustawy, w którym kolejne artykuły mówią o ustanowieniu 27 grudnia Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego i świętem państwowym.   

Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu. Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze, podpisany przez Niemcy i państwa Ententy 16 lutego 1919 r. Ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski, w którego wyniku do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska.  

Główne obchody odbędą się w Poznaniu, ich organizatorem, podobnie jak w poprzednich latach, jest wielkopolski samorząd. Zgodnie z zapowiedziami tegoroczne święto ma mieć wyjątkowo uroczystą oprawę. Dla Społeczności Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1918 to ważny dzień, my też chcemy w radosny sposób świętować rocznicę wybuchu zwycięskiego powstania – i fakt ustanowienia nowego święta państwowego.