Technik obsługi turystycznej

technik-turystyki

Tytuł zawodowy: Technik obsługi turystycznej

Symbol zawodu: 422103

Nauka zawodu odbywa się w systemie czteroletnim.

Kwalifikacje w formule 2012:

T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych.
T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych.

Kwalifikacje w formule 2017:

TG.14. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych.
TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych.

Charakterystyka zawodu:

Technik obsługi turystycznej ustala , koordynuje i nadzoruje realizację obsługi turystycznej, zna wszelkie walory i atrakcje turystyczne Polski i świata, które w połączeniu ze znajomością zawodowego słownictwa
języka obcego oraz zakresu usług świadczonych przez biura podróży pozwoli mu na profesjonalną obsługę klienta.

Wymagania:

Komunikatywność, umiejętności harmonijnego współdziałania z innymi, samodzielność,
umiejętności planowania i zorganizowania własnej pracy, dobra pamięć, logiczne rozumowanie
i zdolność przekonywania oraz wyobraźnia i twórcze myślenie.

Miejsce pracy:

Ośrodki informacji turystycznej, biura podróży itp. np. Biuro Podróżny RAINBOW, TUI oraz organy administracji rządowej i samorządowej, zajmujące się organizacją i obsługą turystyki np. w urzędach miast, województw.

Kierunki studiów:

turystyka i rekreacja.