Nowy Erasmus+ w Zespole Szkół w Krzyżu Wlkp. – tym razem słoneczna Italia!!!

Od czerwca 2019 Zespół Szkół rozpoczyna nowy projekt Erasmus+  pod nazwą „Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 BIS”.

Projekt obejmuje lata szkolne 2019/ 2020 i 2020/2021, a więc w praktyce projekt jest podzielony na dwa lata. Co roku, na podstawie wewnętrznej rekrutacji, stworzona zostanie grupa 20 spedytorów, elektryków i mechaników czyli w sumie w przeciągu dwóch lat trwania projektu uczestniczyć w nim będzie 40 osób. Uczniowie po odbyciu okresu przygotowawczego wyjadą na trzytygodniowe staże zawodowe do Włoch, do miejscowości Rimini, gdzie będą odbywać praktyki w lokalnych firmach. Naszym nowym partnerem w tym projekcie jest firma Sistema Turismo.

Uczestnictwo w takim projekcie wiąże się oczywiście z dużą konkurencją wśród uczniów na etapie rekrutacji, a nie ukrywamy, że jednym z czynników decydujących będzie komunikatywna znajomość języka angielskiego. Po zakwalifikowaniu, nasi uczniowie będą uczestniczyć w szeregu zajęć przygotowawczych, m.in. z zakresu języka angielskiego i przedmiotów zawodowych.  Języka włoskiego będą zaś uczyć się we Włoszech, u naszego partnera.

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji zawodowych i interpersonalnych 40 uczniów z Zespołu Szkół im. Powstańców Wlkp. 1918-1919 właśnie dzięki ich uczestnictwu w stażach zawodowych we Włoszech. W szczególności zaś projekt ma na celu zdobycie przez uczniów praktycznego doświadczenia zawodowego w firmach włoskich w zakresie specjalności spedytor, elektryk i mechanik, ułatwienie przejścia uczniów od etapu nauki do etapu zatrudnienia, poznanie nowych metod uczenia zawodu, poznanie środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w firmach włoskich, zwiększenie zdolności adaptacyjnych uczniów, uwrażliwienie uczniów na różnice kulturowe i mentalne, zwiększenie otwartości na współpracę, wzrost tolerancji, wzrost kompetencji językowych uczniów z zakresu języka włoskiego i angielskiego, wzrost wiedzy na temat kultury i historii Włoch, wzrost kompetencji interpersonalnych (wzrost samooceny i samodzielności) poprzez zdobycie doświadczenia w nowym środowisku kulturowym i językowym w oddaleniu od rodziny, wzrost motywacji do dalszego uczestnictwa w kształceniu, zwiększenie zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości oraz przede wszystkim wzrost mobilności zawodowej.

Autorem zwycięskiego wniosku, jak i wszystkich poprzednich, które wygrała szkoła jest wicedyrektor szkoły, Pani Sylwia Brączkowska. Obecny projekt będzie ponownie koordynowany przez Pana Andrzeja Mikołajczaka, rozliczanie i  raportowanie przebiega bez żadnych zastrzeżeń ze strony Narodowej Agencji, która zajmuje się prowadzeniem m.in. programu Erasmus+.

Pragniemy zapewnić, że Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. jest jedną z nielicznych szkół w naszej okolicy, która zapewnia takie możliwości swoim obecnym i przyszłym uczniom, gdyż w tego typu projekcie będą mogli uczestniczyć również uczniowie klas pierwszych.