Nowa pracownia pomiarów elektrycznych i elektronicznych w Zespole Szkół!

W naszej szkole pomimo panującej pandemii dzieje się dużo. Jednym z przykładów takich działań jest nowo utworzona pracownia elektryczna, która powstała w roku szkolnym 2020/2021. Inicjatorem i pomysłodawcą tego wyzwania jest były nauczyciel Zespołu Szkół, Pan Piotr Piasek. To pod jego kierunkiem i dzięki jego staraniom powstała pracownia wyposażona w nowoczesny sprzęt pomiarowy i informatyczny, stwarzający naszym uczniom doskonałą możliwość realizacji podstawy programowej oraz przygotowywania się do egzaminów zawodowych.

Pracownia nie powstałaby oczywiście, gdyby nie szczodra pomoc sponsorów, którymi są firma Wilk z Krzyża Wlkp., firma Sateba WPS z Mirosławia k/Ujścia oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich/ Oddział Pilski. W imieniu społeczności szkolnej wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowania za szlachetne wsparcie powyższego przedsięwzięcia, a Panu Piotrowi Piaskowi za wspaniałą inicjatywę stanowiącą istotny element rozwoju naszej szkoły.