Kalendarz Roku Szkolnego

1. TERMINY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
 I semestr II semestr 04.09.2017 r.15.01.2018 r.       14.01.2018 r.      22.06.2018 r.
Zakończenie zajęć w klasach maturalnych (4E, 4SP)       27.04.2018 r.
Zakończenie roku szkolnego w klasach programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych (3F)       22.06.2018 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych       22.06.2018 r.
                                     2. TERMINY FERII SZKOLNYCH
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2017 r.       31.12.2017 r.
Ferie zimowe 12.02.2018 r.       25.02.2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 29.03.2018 r.       03.04.2018 r.
Ferie letnie 23.06.2018 r.       31.08.2018 r.
3. TERMINY EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH
Egzamin maturalny w sesji wiosennej ustalił Dyrektor CKE 4 – 25.05.2018 r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: technik elektryk (III – E.7, IV – E.24), technik spedytor (IV – A.29)Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: technik elektryk (III – E.8), technik spedytor (III – A.28) Sesja styczeń – luty 2018 r.

Sesja maj – lipiec 2018 r.

4. TERMINY PLANOWYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH
Klasa  3SPE Praktyki zewnętrzne w terminie: 06.11.2017 r. – 01.12.2017 r. 4 tygodnie
5. TERMINY DODATKOWYCH PRAKTYK I STAŻY W RAMACH PROJEKTÓW
Czas  Zawodowców BIS Technik spedytor 18 – 22.12.2018 r. (1 tydzień)
ERASMUS+ Technik elektryk, technik mechanik, technik spedytor   08 – 21.04.2018 r. (2 tygodnie)
6. TERMINY POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ
przygotowawcza 01.09.2017 r.
szkoleniowo – wychowawcza 15.09.2017 r. (piątek)
szkoleniowo – wychowawcza 02.10.2017 r.
szkoleniowo – wychowawcza 30.10.2017 r.
szkoleniowo – wychowawcza 27.11.2017 r.
klasyfikacyjna 08.01.2018 r.
analityczna 29.01.2018 r.
szkoleniowo – wychowawcza 19.03.2018 r.
klasyfikacyjna uczniów klas czwartych technikum 23.04.2018 r.
klasyfikacyjna pozostałych uczniów szkół dla młodzieży  19.06.2018 r.
analityczna 29.06.2018 r.
7. TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI
spotkanie śródroczne 12.09.2017 r.
spotkanie śródroczne 24.10.2017 r.
spotkanie śródroczne 12.12.2017 r.
spotkanie semestralne (wszystkie klasy) 30.01.2018 r.
spotkanie śródroczne 27.03.2018 r.
spotkanie semestralne (pozostałe klasy) 22.05.2018 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: informacja po zebraniu RP – 15.09.2017 r.