Harmonogram Egzaminów Zawodowych

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Do 9 września 2017 r. można składać deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego na sesję styczeń – luty 2018. Uczniowie będą je wypełniać z wychowawcami klas, a absolwenci mogą to zrobić w sekretariacie szkoły.


HARMONOGRAM „NOWEGO” EGZAMINU ZAWODOWEGO

SESJA STYCZEŃ – LUTY  2018

UWAGA! Zdający w dniu egzaminu stawia się w miejscu egzaminu na 30 minut przed jego rozpoczęciem i posiada przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem oraz wskazane przybory/materiały.

CZĘŚĆ PISEMNA – przybory: długopis z czarnym tuszem oraz kalkulator prosty

 • 11.01.2018 r. godz. 10.00 – A.18. Prowadzenie sprzedaży – sprzedawcy, absolwenci z lat ubiegłych
 • 11.01.2018 r. godz. 10.00 – E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych –
  kl. 3sph (gr. techników elektryków) oraz osoby poprawiające kwalifikację
 • 11.01.2018 r. godz. 12.00 – E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych – poprawiające kwalifikację z kl. 4e
 • 11.01.2018 r. godz. 12.00 – A.29. Obsługa klientów i kontrahentów – kl. 4sp
 • 11.01.2018 r. godz. 14.00 – E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych– kl. 4e oraz osoby poprawiające kwalifikację

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 • 10.01.2018 r. godz. 9.00 – A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu – osoby poprawiające kwalifikację z kl. 4sp (długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka i temperówka)
 • 10.01.2018 r. godz. 09.00 – E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych– kl. 4e oraz osoby poprawiające kwalifikację (długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka i temperówka)
 • 10.01.2018 r. godz. 09.00 – T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych– osoby poprawiające kwalifikację (długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty)
 • 15.01.2018 r. godz. 12.00 – M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń– osoba poprawiająca kwalifikację (długopis z czarnym tuszem)
 • 10.01.2018 r. godz. 13.00 – A.29. Obsługa klientów i kontrahentów – kl. 4sp (długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka i temperówka)
 • 10.01.2018 r. godz. 13.00 – T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych– osoby poprawiające kwalifikację (długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty)
 • 24.01.2018 r. godz. 9.00 – E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, sala nr 16 – nr 16, 17, 18, 19 z klasy 3spe – gr. technik elektryk (długopis z czarnym tuszem oraz odzież robocza i ochronna)
 • 24.01.2018 r. godz. 15.00 – E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, sala nr 16 – nr 20, 21, 22, 23 z klasy 3spe – gr. technik elektryk (długopis z czarnym tuszem oraz odzież robocza i ochronna)
 • 25.01.2018 r. godz. 9.00 – E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, sala nr 16 – nr 24, 25, 26, 27 z klasy 3spe – gr. technik elektryk (długopis z czarnym tuszem oraz odzież robocza i ochronna)