Harmonogram Egzaminów Zawodowych

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019


HARMONOGRAM „NOWEGO” EGZAMINU ZAWODOWEGO

SESJA STYCZEŃ –  LUTY 2019

UWAGA! Zdający w dniu egzaminu stawia się w miejscu egzaminu na 30 minut przed jego rozpoczęciem i posiada przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem oraz wskazane przybory/materiały.

 

CZĘŚĆ PISEMNA przybory: długopis z czarnym tuszem oraz kalkulator prosty

10.01.2019 r. godz. 10.00 – E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych  – sala 22

10.01.2019 r. godz. 12.00 – E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych  – sala 22

10.01.2019 r. godz. 12.00 – A.29. Obsługa klientów i kontrahentów – sala 27

10.01.2019 r. godz. 14.00 – E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych– sala 22

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

26.06.2018 r. godz. 9.00E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych– sala 27  (długopis z czarnym tuszem) 

09.01.2019 r. godz. 9.00 – A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu – sala 27  (długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka i temperówka)

09.01.2019 r. godz. 13.00 –  – A.29. Obsługa klientów i kontrahentów  – sala 27 (długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka i temperówka)

 09.02.2019 r. godz. 9.00 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych  – sala 22– 4 osoby (długopis z czarnym tuszem oraz odzież robocza i ochronna)

09.02.2019 r. godz. 15.00 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych  – sala 22– 4 osoby (długopis z czarnym tuszem oraz odzież robocza i ochronna)

10.02.2019 r. godz. 9.00 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych  – sala 22– 4 osoby (długopis z czarnym tuszem oraz odzież robocza i ochronna)

10.02.2019 r. godz. 15.00 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych  – sala 22– 3 osoby (długopis z czarnym tuszem oraz odzież robocza i ochronna)