Harmonogram Egzaminów Zawodowych

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018


HARMONOGRAM „NOWEGO” EGZAMINU ZAWODOWEGO

SESJA CZERWIEC –  LIPIEC 2018

UWAGA! Zdający w dniu egzaminu stawia się w miejscu egzaminu na 30 minut przed jego rozpoczęciem i posiada przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem oraz wskazane przybory/materiały.

 

CZĘŚĆ PISEMNA przybory: długopis z czarnym tuszem oraz kalkulator prosty

19.06.2018 r. godz. 10.00 – A.18. Prowadzenie sprzedaży – sprzedawcy kl. 3f,

19.06.2018 r. godz. 10.00 – T.06.  Sporządzanie potraw i napojów – kucharz kl. 3f

19.06.2018 r. godz. 10.00 – A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu – kl. 3spe (gr. technik spedytor)

19.06.2018 r. godz. 10.00 – E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych  – kl. 3spe (technik elektryk) poprawa, absolwenci

19.01.2018 r. godz. 12.00 – E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych  –  – kl. 3spe (technik elektryk) poprawa,

19.06.2018 r. godz. 14.00 – E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych– absolwenci

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

26.06.2018 r. godz. 9.00 – A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu – kl. 3spe (gr. technik spedytor), absolwenci (długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka i temperówka)

26.06.2018 r. godz. 9.00 – E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych– absolwenci (długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem, ołówek, gumkę, linijkę i temperówkę)

 26.06.2018 r. godz. 13.00 –  – A.29. Obsługa klientów i kontrahentów  – absolwenci (długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka i temperówka)

 26.06.2018 r. godz. 13.00 – T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych absolwent (długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty)

 27.06.2018 r. godz. 12.00 – M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń – absolwent (długopis z czarnym tuszem)

 03.07.2018 r. godz. 9.00 E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych , nr 20,21,22,23 z klasy 3spe – gr. technik elektryk (długopis z czarnym tuszem oraz odzież robocza i ochronna)

03.07.2018 r. godz. 15.00 E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych , nr 16,17,18,19 z klasy 3spe – gr. technik elektryk (długopis z czarnym tuszem oraz odzież robocza i ochronna)

04.07.2018 r. godz. 9.00 – E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych , nr 24,25,26 z klasy 3spe – gr. technik elektryk (długopis z czarnym tuszem oraz odzież robocza i ochronna)

 

Egzamin praktyczny poza szkołą:

 29.06.2018 r. godz. 8.00 – A.18. Prowadzenie sprzedaży – nr 5,6,7,21 z kl.3f oraz absolwenci, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Nojego w Czarnkowie, należy być 40 minut przed egzaminem, posiadać czarny długopis i dokument ze zdjęciem

 29.06.2018 r. godz. 12.00 – A.18. Prowadzenie sprzedaży – nr 26,28,29 z kl.3f , Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Nojego w Czarnkowie, należy być 40 minut przed egzaminem, posiadać czarny długopis i dokument ze zdjęciem

 29.06.2018 r. godz. 12.00 – T.06. Sporządzanie potrwa i napojów – nr z kl. 3f w Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie,  należy być 60 minut przed egzaminem, posiadać czarny długopis i dokument ze zdjęciem oraz odzież roboczą i ochronną