Nasi uczniowie po raz kolejny za granicą!

W Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim realizowany jest  obecnie projekt w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS), jako kontynuacja realizowanych już w naszej szkole od wielu lat programów Erasmus+. Punktem kulminacyjnym projektu, podobnie jak było w programie Erasmus+, jest wyjazd na staże zagraniczne – w tym roku najpierw był to wyjazd do Malmo w Szwecji a obecnie wybieramy się do Splitu w Chorwacji!

Projekt pod nazwą “Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 BIS” , którego inicjatorem i pomysłodawcą jest wicedyrektor szkoły Sylwia Brączkowska, a koordynatorem Andrzej Mikołajczak, jest w tym roku wyjątkowy, ponieważ w tym samym roku szkolnym wyjeżdżamy do dwóch krajów.

 Uczestnicy obecnego wyjazdu do Chorwacji to grupa licząca 15 osób i są w niej uczniowie klas drugich i  trzecich technikum: 8 spedytorów i 7 elektryków. Młodzież wyjeżdża na dwa tygodnie pod opieką nauczycieli z Zespołu Szkół, realizacja stażów odbywa się w terminie od 2 do 15 czerwca. Wyjazd został starannie zaplanowany i przygotowany, uczestnicy mają zapewnione pełne ubezpieczenie, transport, wyżywienie i zakwaterowanie w hotelu oraz zorganizowany program kulturowy. Co więcej, wszyscy uczestnicy otrzymają na wyjazd kieszonkoweJ Uczniowie, podobnie jak i co najmniej jeden z opiekunów młodzieży, muszą umieć posługiwać się sprawnie językiem angielskim!

Podczas pobytu w Chorwacji młodzież będzie zdobywać doświadczenie zawodowe pod okiem tamtejszych instruktorów, wobec czego znajomość języka angielskiego jest jak najbardziej wskazana, jest to również świetna okazja aby te umiejętności kształcić i sprawdzić samego siebie. Po odbyciu praktyk młodzież otrzyma certyfikaty o odbyciu stażu zawodowego, a w Polsce w późniejszym czasie również certyfikaty Europass Mobilność, będące dla nich biletem do dobrej pracy w przyszłości.

Wszystkim naszym uczniom oraz ich opiekunom życzymy wszystkiego dobrego i bezpiecznego powrotu do domu.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Andrzej Mikołajczak