Mówią o nas w mediach!

Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Krzyżu Wielkopolskim uruchomił innowacyjny projekt, dzięki któremu uczniowie będą zdobywać doświadczenie zawodowe i jednocześnie zarabiać pieniądze.

Konkretny fach w ręku stanowi dla młodego człowieka nieoceniona wartość. Dlatego szkoła w Krzyżu dała swoim uczniom możliwość zdobywania doświadczenia na płatnych stażach zawodowych. W tym celu placówka nawiązała współpracę z trzema firmami patronackimi. Uczniowie kształcą się u pracodawców co czwartek przez pięć tygodni, a za staż płaci im szkoła, która pieniądze pozyskała w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Inicjatorem i pomysłodawcą przedsięwzięcia jest po raz kolejny wicedyrektor szkoły Sylwia Brączkowska.

Autorka projektu podkreśla, że ma on na celu rozwój bazy zawodowej, wzmocnienie potencjału uczniów, dostosowanie ich do potrzeb zatrudnieniowych rynku lokalnego, a także zwiększenie ich motywacji i umiejętności w poszukiwaniu pracy.
Oprócz zdobycia doświadczenia w ramach stażu jego uczestnicy mogą skorzystać z innych form kształcenia, m.in.: zdobyć prawo jazdy kat. B, przeszkolić się z zakresu projektowania i rysowania instalacji w programie komputerowym oraz przejść kurs operatora wózka widłowego.
Po przepracowaniu 160 godzin każdy z uczniów otrzyma wynagrodzenie w wysokości 2200 złotych. Projekt będzie realizowany przez dwa lata. Skorzysta z niego łącznie 72 uczniów.
Szacunkowa wartość przedsięwzięcia to blisko 800 000 zł.