Komunikat Dyrektora Szkoły – aktualizacja

Komunikat z dnia 08.04.2019

Komunikat o strajku

Dyrektor Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wlkp. informuje, iż 8 kwietnia 2019 r., zgodnie z zapowiedziami, większość nauczycieli przystąpiła do akcji strajkowej. W związku z powyższym organizowane są tylko zajęcia opiekuńcze.

W przypadku zmiany sytuacji na stronie szkoły zamieszczony zostanie kolejny komunikat.


Komunikat z dnia 05.04.2019

W związku z zapowiedzianą akcją strajkową, zaplanowaną od 8 kwietnia 2019 r. do odwołania, informujemy, że zajęcia dydaktyczne mogą się nie odbyć. Wszystkim uczniom, którzy w dniach strajku przybędą do szkoły, zostanie zapewniona opieka. Jednocześnie apeluję o rozważenie możliwości pozostania uczniów w domu. Prosimy o śledzenie bieżących informacji na stronie internetowej szkoły i na facebooku.
Dyrektor ZS
Dorota Dziekan

Na prośbę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty udostępniam Państwu informację skierowaną do rodziców, przygotowaną przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

INFORMACJA DLA RODZICÓW:

 

Pobierz RODO