Komu zawdzięczamy niepodległość ?

W setną rocznicę uzyskania przez Polskę niepodległości na to pytanie  próbowali odpowiedzieć  nasi uczniowie podczas debaty oksfordzkiej, jaka miała miejsce w środę, 13 listopada b.r. w naszej szkole. Dotyczyła ona  walk      o niepodległość  Polski w latach 1918-1922. Dyskusji przysłuchiwali się  uczniowie klasy pierwszej technikum oraz pasjonaci historii tworzący ligę historyczną.  Uczestnicy debaty polemizowali ze sobą, albowiem jedna z grup,          w skład której wchodziły  dziewczęta, utrzymywała, że niepodległość jest następstwem zbrojnego zrywu wszystkich Polaków, ich oponenci kwestionowali te opinie  utrzymując, że tak naprawdę istotę  walki stanowił  bunt poszczególnych dzielnic. Nad przebiegiem całości czuwał marszałek tej debaty  – Kamil Mazur.

Debata rozpoczęła się  merytorycznie – przywołano liczne fakty, dane statystyczne oraz  konteksty historyczne, mające dowodzić, że niepodległość stała się  sprawą  wszystkich Polaków. Z biegiem czasu polemika  stawała się coraz bardziej ekscytująca, kiedy to  dyskutanci odwołali się  do doświadczeń obserwatorów, a nawet  dokumentującego   to spotkanie   Dawida Swaryczewskiego, a zebrani uczniowie aktywnie włączyli się  do dyskusji.

Okazało się, że członkowie ligi historycznej  potrafią wpłynąć na jakość  debaty, uzupełniając  dyskusję  o istotne fakty, których ze względów czasowych  nie przywołali polemizujący ze sobą   uczestnicy sporu. Aby zapanować nad emocjami rozmówców, marszałek podsumował dyskusję zobowiązując rozmówców  do tego, aby  potwierdzili  swoje tezy, wykorzystując  fakty dotyczące  wojny polsko-bolszewickiej, wydarzenie którego dotychczas             w  debacie nie przywoływano.

Być może  uczynił to we właściwym momencie, ponieważ  atmosfera   debaty zaczęła przypominać głośne polemiki w sejmie. Widzowie zresztą  mogli  ocenić polemizujące ze sobą grupy, głosując jak w parlamencie na tę grupę, którą uznali za bardziej przekonującą.  W trakcie debaty sporządzili notatki graficzne, które – co ciekawe – wskazywały na to, że niepodległość  to … efekt buntu Polaków zamieszkujących wszystkie  dzielnice.