Kocie Igrzyska

Dnia 19 października odbyły się w naszej szkole KOCIE IGRZYSKA, czyli impreza integrująca klasy pierwsze. Celem imprezy była przede wszystkim wspólna zabawa jednocząca klasy 1sp, 1e, 1f i 1g. Klasy pierwsze rywalizowały ze sobą w szeregu konkurencji. Musiały wykazać się m.in. wiedzą o szkole, pokazać umiejętności wokalne w karaoke oraz zmierzyć się z zadaniami sportowymi. Nad przebiegiem Kocich Igrzysk czuwało szanowne jury w składzie: Wiktoria Bibrowicz – przewodnicząca SU, Malwina Wojcieszkiewicz – przedstawiciel drugich klas oraz p. wicedyrektor Sylwia Brączkowska. Zwycięzcą KOCICH IGRZYSK została klasa 1e, która uzyskała najwięcej punktów za konkurencje. GRATULUJEMY!!!! Wszyscy uczniowie klas pierwszych wzorowo wypełnili swoje zadania i zasłużyli na to, by przyjąć ich do społeczności uczniowskiej. Każda z klas otrzymała słodkie nagrody, a zwycięzcy otrzymali piękny puchar oraz prawo do wykorzystania „Dzikiej Karty”. KOCIE IGRZYSKA zorganizowała klasa 2sp wraz z wychowawcą p.M.Skrzypiec