Klasa patronacka w Zespole Szkół już działa!

25 listopada mechanicy i elektrycy z  klasy 1te uczestniczyli w wycieczce do Thule, jednej z trzech firm, które objęły tę klasę swoim patronatem. Przedtem odwiedzili już oraz zostali zapoznani z  działalnością Odlewni Żeliwa „Drawski” S.A. , natomiast w najbliższym czasie wezmą udział w wycieczce do firmy Danex.

Wycieczki do firm są częścią umowy patronackiej, zawartej pomiędzy Zespołem Szkół im. Powstańców Wielkopolskich

w Krzyżu Wlkp. a Odlewnią Żeliwa w Drawskim Młynie, Thule oraz Danexem. Firmy te w ramach patronatu zobowiązały się między innymi do:

– zorganizowania praktyk zawodowych dla uczniów na terenie obiektów należących do Firmy;

– umożliwienia darmowych dojazdów do pracodawcy;

– udzielenia stypendiów dla najlepszych uczniów;

– zorganizowania wakacyjnych staży, umożliwiających uczniom zdobycie dodatkowego doświadczenia zawodowego;

–  stworzenia możliwości uzyskania przez nich dodatkowych kwalifikacji podczas nauki w technikum (udział w szkoleniach, kursach);

–  ewentualnego zatrudnienia najlepszych uczniów w Firmie;

– ewentualnego współfinansowania dalszej edukacji uczniów.

Podczas wycieczki uczniowie mieli okazję zobaczyć organizację procesu produkcji bagażników rowerowych, zapoznać się z kolejnością operacji produkcyjnych oraz poszczególnymi działami produkcyjnymi, takimi jak ślusarnia, malarnia proszkowa, hala montażu produktów, magazyn półproduktów i produktów gotowych. Ponadto uczniowie mieli okazję zobaczyć załadunek palet w doku załadowczym i przygotowanie ich do wysyłki.

Warto również wspomnieć, że w  ramach klasy patronackiej, dwóch najlepszych uczniów wyjedzie na staż do Szwecji.

Wizyta w firmie Thule okazała się dla uczniów zarówno kształcąca, jak i przyje

mna – pierwszoklasiści powrócili do szkoły bardzo zadowoleni.