Rekrutacja i Podanie

Technikum – 4 letnie

  • technik mechanik
  • technik handlowiec
  • technik ekonomista
  • technik elektryk
  • technik obsługi turystycznej
  • technik spedytor

Zasadnicza Szkoła Zawodowa / Szkoła Branżowa

Od roku szkolnego 2017/2018 funkcjonować będzie dwustopniowa Szkoła Branżowa, która zastąpi Zasadniczą Szkołę Zawodową.

  • oddziały wielozawodowe 3-letnie w wybranym zawodzie (młodociani pracownicy)

Pobierz podanie:    Podanie do szkoły ponadgimnazjalnej 2018-2019


Zasady rekrutacji obowiązujące w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wlkp. ujęte są w Statucie Szkoły oraz w Regulaminie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019 Zespołu Szkół w Krzyżu.