Jesteśmy w kolejnym projekcie!

Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wlkp. dba nie tylko o własnych uczniów, lecz również o mieszkańców gminy Krzyż.  Dzięki temu Gmina Krzyż Wlkp. przystępuje do projektu zainicjowanego przez Sylwię Brączkowską i Andrzeja Mikołajczaka, którzy są również autorami pozytywnie rozpatrzonego wniosku projektowego.

Beneficjentem projektu jest oficjalnie Gmina Krzyż Wlkp. a sam program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. Operatorem projektu jest Fundacja Promocji Gmin Polskich. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 148 320,00  zł. Projekt, którego realizacja już się rozpoczęła, będzie realizowany do dnia 31.01.2020 r.

Dzięki udziałowi w projekcie, blisko 300 osób z Gminy Krzyż będzie mogło całkowicie za darmo podnieść swoje kwalifikacje cyfrowe w różnych zakresach tematycznych, m.in. prowadzenie własnej strony internetowej, blogu, zarządzanie sprzedażą online, finansami i bankowością internetową itp.

Zajęcia projektowe będą odbywały się w  na terenie Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wlkp. i prowadzone będą przez tutejszych instruktorów. Koordynatorem projektu ze strony Gminy Krzyż została Kinga Madaj.

Dodatkową korzyścią dla Zespołu Szkół w projekcie jest fakt, iż do projektu zakupiony zostanie sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem  i będzie on mógł być wykorzystywany przez uczniów naszej szkoły, a po zakończonym projekcie sprzęt zostanie przekazany na użytek Zespołu Szkół, jako inicjatora projektu i wniosku.