Informacje – Próbna matura 2020r.

Próbna matura  

Próbny egzamin maturalny zostanie przeprowadzony  wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym. 

Arkusze do próbnego egzaminu maturalnego  

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.  

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, pliki z danymi do zadań z informatyki oraz zapisy nutowe i fragmenty muzyczne do zadań z historii muzyki, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w poniższych terminach. 

Data  Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. godz. 9:00  Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. godz. 14:00 
2 kwietnia 

(czwartek) 

język polski (PP) 
 • język polski (PR) 
 • fizyka (PR) 
3 kwietnia 

(piątek) 

matematyka (PP) 
 • matematyka (PR) 
 • filozofia (PR) 
 • język łaciński (PR) 
 • historia sztuki (PR) 
 • historia muzyki (PR) 
6 kwietnia 

(poniedziałek) 

języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PP)  języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PR) 
7 kwietnia 

(wtorek) 

 • biologia (PR) 
 • wos (PR) 
 • geografia (PR) 
 • informatyka (PR) 
8 kwietnia 

(środa) 

 • chemia (PR) 
 • język litewski (PP) 
 • język białoruski (PP) 
 • język ukraiński (PP) 
 • historia (PR) 
 • język litewski (PR) 
 • język białoruski (PR) 
 • język ukraiński (PR) 

 

Uczniowie  przesyłają  swoje rozwiązania do nauczycieli wg ustaleń z poszczególnymi nauczycielami.