Informacja dla kandydatów do branżowej szkoły I stopnia

W związku z licznymi pytaniami pragniemy wyjaśnić, że uczeń musi odbyć dwa badania lekarskie:

1) zaświadczenie lekarskie wystawione w oparciu o skierowanie uzyskane ze szkoły należy dostarczyć do sekretariatu szkoły (do 18.08.2020)

 

2) zaświadczenie lekarskie wydawane w oparciu o skierowanie pracodawcy należy dostarczyć pracodawcy.