Harmonogram „NOWEGO” Egzaminu Zawodowego sesja czerwiec – lipiec 2019

UWAGA! Zdający w dniu egzaminu stawia się w miejscu egzaminu na 30 minut przed jego rozpoczęciem i posiada przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem oraz wskazane przybory/materiały.

 

CZĘŚĆ PISEMNA przybory: długopis z czarnym tuszem oraz kalkulator prosty, dokument tożsamości ze zdcjęciem

 

18.06.2019 r. godz. 10.00 – A.18. Prowadzenie sprzedaży (technik handlowiec) – sala 1

 

18.06.2019 r. godz. 10.00 – E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (technik elektryk)–sala 1

 

18.06.2019 r. godz. 10.00 – A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu (technik spedytor) – sala 22

 

18.06.2019 r. godz. 10.00 – M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (technik mechanik)– sala 22

 

18.06.2019 r. godz. 10.00 – A.18. Prowadzenie sprzedaży (sprzedawcy)– sala nr 27 (1 zdający w sali 24)

 

18.06.2019 r. godz. 12.00 – E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (technik elektryk) – sala 22

 

18.06.2019 r. godz. 14.00 – E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych– sala 22

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

17.06.2019 r. godz. 9.00 – A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu – sala 22  (długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka i temperówka, dokument tożsamości ze zdjęciem)

 

17.06.2019 r. godz. 9.00 – E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych– sala 22  (długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty, dokument tożsamości ze zdjęciem)

 

17.06.2019 r. godz. 13.00 –  – A.29. Obsługa klientów i kontrahentów  – sala 22 (długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka i temperówka, dokument tożsamości ze zdjęciem)

 

01.07.2019 r. godz. 9.00  E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (technik elektryk)– 4 osoby (długopis z czarnym tuszem oraz odzież robocza i ochronna, dokument tożsamości ze zdjęciem))

 

01.07.2019 r. godz. 15.00 –  E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (technik elektryk)4 osoby (długopis z czarnym tuszem oraz odzież robocza i ochronna dokument tożsamości ze zdjęciem)

 

02.07.2019 r. godz. 9.00  E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (technik elektryk)– 4 osoby (długopis z czarnym tuszem oraz odzież robocza i ochronna, dokument tożsamości ze zdjęciem)

 

02.07.2019 r. godz. 15.00 –  E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (technik elektryk)2 osoby (długopis z czarnym tuszem oraz odzież robocza i ochronna, dokument tożsamości ze zdjęciem)

 

 

24.06.2019 r. godz. 8.00 – w CEZ w Czarnkowie (parter pracownia obróbki ręcznej OR I – M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (technik mechanik)- uczniowie zgłaszają się na 1 godzinę przed egzaminem, czyli o 7.00. – 3 zdających

(długopis z czarnym tuszem oraz odzież robocza i ochronna, dokument tożsamości ze zdjęciem)

 

24.06.2019 r. godz. 12.00 – w CEZ w Czarnkowie (parter pracownia obróbki ręcznej OR I – M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (technik mechanik)- uczniowie zgłaszają się na 1 godzinę przed egzaminem, czyli o 11.00. – 3 zdających

(długopis z czarnym tuszem oraz odzież robocza i ochronna, dokument tożsamości ze zdjęciem)

 

26.06.2019 r. godz. 12.00 – w ZSP im. Józefa Nojego w Czarnkowie (technik handlowiec)- uczniowie zgłaszają się na 40 minut przed egzaminem, czyli o 11.20. – 6 zdających

(długopis z czarnym tuszem. dokument tożsamości ze zdjęciem)

 

 

26.06.2019 r. godz. 16.00 – w ZSP im. Józefa Nojego w Czarnkowie (technik handlowiec)- uczniowie zgłaszają się na 40 minut przed egzaminem, czyli o 15.20. – 5 zdających

(długopis z czarnym tuszem, dokument tożsamości ze zdjęciem)

 

27.06.2019 r. godz. 8.00 – w ZSP im. Józefa Nojego w Czarnkowie (sprzedawca)- uczniowie zgłaszają się na 40 minut przed egzaminem, czyli o 7.20. – 6 zdających

(długopis z czarnym tuszem, dokument tożsamości ze zdjęciem)

 

27.06.2019 r. godz. 12.00 – w ZSP im. Józefa Nojego w Czarnkowie (sprzedawca)- uczniowie zgłaszają się na 40 minut przed egzaminem, czyli o 11.20. – 3 zdających

(długopis z czarnym tuszem, dokument tożsamości ze zdjęciem)

 

28.06.2019 r. godz. 12.00 – w ZSP im. Józefa Nojego w Czarnkowie (sprzedawca)- uczniowie zgłaszają się na 40 minut przed egzaminem, czyli o 11.20. – 1 zdający

(długopis z czarnym tuszem, dokument tożsamości ze zdjęciem)