Finalny etap programu Erasmus+

W Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim realizowany jest  kolejny już z rzędu projekt w ramach programu Erasmus+. Jego punktem kulminacyjnym jest zawsze wyjazd na staże zagraniczne.

Staże te zawsze poprzedzone są okresem przygotowawczym, czyli zajęciami  wzbogacającymi wszechstronnie uczestników projektu. Na zajęciach młodzież nabywa umiejętności nie kształcone w pełnym zakresie w szkole. Tak więc, obok zajęć z języka niemieckiego, ukierunkowanego branżowo, nasi uczniowie mają  szanse uczestniczyć w zajęciach zorientowanych zawodowo: elektrycznych, mechanicznych i spedytorskich. Dodatkowo młodzież uczestniczy także w zajęciach z pedagogiem, poznaje strategie radzenia sobie w sytuacjach stresowych, uczy się technik autoprezentacji a także poznaje kulturę kraju partnerskiego w projekcie, tj. Niemiec.

W tym roku na staże zawodowe wyjeżdża 30 osób spośród uczniów technikum: 13 spedytorów, 10 elektryków i 7 mechaników. Młodzież wyjeżdża na dwa tygodnie, od 31.03. do 13.04. pod opieką opiekunów z Zespołu Szkół. Wyjazd został starannie zaplanowany i przygotowany, uczestnicy mają zapewnione pełne ubezpieczenie OC, NNW i koszty leczenia za granicą, mechanicy i elektrycy otrzymali odzież i obuwie robocze, transport jak zwykle zapewnia nam niezawodna firma Pana Marka Dolnego z Gulcza. Co więcej, wszyscy uczestnicy otrzymali na wyjazd kieszonkowe w euroJ

Podczas pobytu w Niemczech młodzież będzie kształcić się zawodowo i uczyć się pod okiem niemieckich instruktorów, wobec czego znajomość języków obcych, niemieckiego, jak i angielskiego jest jak najbardziej wskazana, jest to również świetna okazja aby te umiejętności kształcić i sprawdzić samego siebie. Po odbyciu praktyk młodzież otrzyma certyfikaty o odbyciu stażu zawodowego w Niemczech, a w Polsce w późniejszym czasie również certyfikaty Europass Mobilność, będące dla nich biletem do dobrej pracy w przyszłości.

Wszystkim naszym uczniom oraz ich opiekunom przebywającym w Niemczech życzymy wszystkiego dobrego i bezpiecznego powrotu do domu, a za rok, od września 2019, część z nich, podobnie jak uczniowie, którzy przyjdą do pierwszej klasy technikum w Zespole Szkól im. Powstańców Wlkp. mają szanse, jeśli nam szczęście dopisze, zostać członkami w nowym projekcie Erasmus+ i wyjechać tym razem na darmowe praktyki do Rimini we Włoszech! Zapraszamy!