Egzaminy Zawodowe styczeń-luty 2021 (aktualizacja)

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

sesja styczeń – luty 2021

 

Część pisemna – 60 minut

12.01.2021 r. (wtorek)

godzina 10:00 – sala 27
– sprzedawca (AU.20) – 1 os.

– technik mechanik (MG.20.) – 3 os.
– ślusarz (MG.20.) – 1 os.

godzina 10:00 – sala 22

– technik spedytor (AU.31.) – 24 os.

godzina 12:00 – sala 22
– technik mechanik (MG.44.) – 8 os.
– technik elektryk (EE.05.) – 5 os.

godzina 14:00 – sala 22
– technik elektryk (EE.26.)  – 9 os.

Część praktyczna

11.01.2021 r. (poniedziałek)

godzina 9:00 – sala 27 (d) – 180 minut
– technik elektryk (EE.26.) – 9 os.

godzina 9:00 – sala 22 (d) – 120 minut

– technik spedytor (AU.31.) – 24 os.

14.01.2020 r. (czwartek)

godzina 8:00 – sala 32 (dk) – 120 minut
– technik mechanik (MG.44.) – 4 os.

godzina 12:00 – sala 32 (dk) – 120 minut
– technik mechanik (MG.44.) – 4 os.

 

16.01.2021 r. (sobota) – w CKZ w Czarnkowie

godzina 12:00 – (w)  – 120 minut
– technik mechanik (MG.20.) – 1 os.

 

Procedury Covid-19 dla zdających:

Procedura-COVID-19-zdajacych