Dzień Przedsiębiorczości

Kolejna  edycja programu „Dzień Przedsiębiorczości” odbędzie się: 21 marca 2018 r.

Chętnych do udziału w programie zapraszamy do zgłoszenia u szkolnego koordynatora Pani Katarzyny Pietrucik

Dzień przedsiębiorczości sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

  • odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne,
  • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
  • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
  • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
  • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.