Wywiadówki

30.01.2018 r. – spotkanie semestralne (wszystkie klasy)

27.03.2018 r. – spotkanie śródroczne

22.05.2018 r. – spotkanie semestralne (pozostałe klasy)