Wywiadówki

 

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

spotkanie śródroczne 11.09.2018 r.
spotkanie śródroczne 16.10.2018 r.
spotkanie klasyfikacyjne (klasa 4SPE)

spotkanie klasyfikacyjne (pozostałe klasy)

13.11.2018 r.

11.12.2018 r.

spotkanie śródroczne (wszystkie klasy) 29.01.2019 r.
spotkanie klasyfikacyjne/śródroczne (4SPE/pozostałe klasy) 19.03.2019 r.
spotkanie klasyfikacyjne (pozostałe klasy) 21.05.2019 r.