Darmowe Kwalifikacje AKZ

Darmowe kursy dla naszych uczniów, ich upór, chęć zdobywania kolejnych kwalifikacji oraz systematyczna praca – to gwarancja SUKSESU!

Kolejni uczniowie mogli potwierdzić odbiór świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu – pomiary elektryczne 🙂

To wszystko dzięki udziałowi w projekcie AKZ !

Mikołaj, Kacper, Tobiasz (Bartek:), Hubert, Michał! Gratulujemy!

Kolejne kursy niebawem:) Również dla naszych przyszłych pierwszoklasistów!