Bowling! bowling by Tigran !

Zagraniczne staże zawodowe to również przyjemności, które urozmaicają kształcenie i integrują młodzież. Wieczór = integracja = piosenki w autobusie= atrakcje = TIGRAN