AKZ – płatne staże zawodowe, darmowe kursy m.in. kursy prawa jazdy.

Pandemia unieruchomiła w pewnym sensie nasze życie, w tym działania i życie szkół. Jednakże, jak dowodzi tego przykład Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim, pomimo obecnej sytuacji, szkoła ta działa na wysokich obrotach.

Od nowego roku szkolnego startuje kolejny dwuletni projekt, nosi on tytuł „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wlkp.” Projekt finansowany jest ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 8:  Edukacja, Działanie 8.3: Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1: Kształcenie zawodowe młodzieży.)

W założeniach merytorycznych co do realizacji projektu znalazły się organizacja staży  zawodowych dla uczniów, specjalistyczne kursy i szkolenia zawodowe dla uczniów, nauczycieli oraz wyposażenie pracowni zawodowych.

30 uczniów z ZS odbywających staże właśnie wróciło do naszych firm patronackich, by realizować przerwane przez pandemię przedsięwzięcie. Staże zawodowe odbywają się w oparciu o ścisłą współpracę z patronami szkoły. Na bieżąco wyposażane są pracownie, czekając na powrót uczniów.

Inicjatywa realizowana przez szkołę jest nietuzinkowa – płatne staże zawodowe, darmowe kursy m.in. kursy prawa jazdy – szkoła zdecydowanie wyróżnia się na rynku edukacyjnym w regionie.